top of page
MINI Plakat "Sounds good" | Gunnar Immisch | Freier Texter & Creative Director
MINI Plakat "Nice Tan" | Gunnar Immisch | Freier Texter & Creative Director
MINI Anzeige "Leather Trim" | Gunnar Immisch | Freier Texter & Creative Director
MINI Anzeige "Photo" | Gunnar Immisch | Freier Texter & Creative Director
MINI Anzeige "Sorry" | Gunnar Immisch | Freier Texter & Creative Director
bottom of page